Tin tức - thông báo

Thông báo đóng học phí học kì 3, năm học 2023-2024 (HK233)

 

Theo kế hoạch tổ chức đào tạo, học kì 3, năm học 2023-2024 (HK233) sẽ chính thức bắt đầu học tập từ ngày 27/5/2024 đối với các Khóa. Nhà trường thông báo việc đóng học phí HK233, sinh viên vui lòng xem thông báo và thực hiện theo hướng dẫn đính kèm.

Sinh viên thực hiện đóng tối thiểu 50% đến hết 03/6/2024, phần còn lại hoàn tất đến hết ngày 22/6/2024. Link thực hiện gia hạn: http://bit.ly/GIAHANHK233-VLU (thời gian nộp đơn gia hạn: đến hết 01/6/2024)

Trong trường hợp cần thêm thông tin, sinh viên chủ động liên hệ Văn Phòng Khoa/Viện hoặc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (hotrosinhvien@vlu.edu.vn).

Chi tiết thông báo

Biểu mẫu gia hạn

 

Thông báo đóng học phí học kì 2, năm học 2023-2024 (HK232)

Chi tiết thông báo

 

Thông báo đóng học phí học kì 1, năm học 2023-2024 (HK231)

Chi tiết thông báo

 

Thông báo đóng học phí học kì 3, năm học 2022-2023 (HK223)

Chi tiết thông báo

 

Thông báo đóng học phí học kì 2, năm học 2022-2023 (HK222)

Chi tiết thông báo

 

Thông báo đóng học phí học kì 1, năm học 2022-2023 (HK221)

Chi tiết thông báo