Tin tức - thông báo

Thân gửi sinh viên,   

   Thực hiện theo thông báo số 1737/TB-ĐHVL ngày 12/12/2023 của Hiệu trưởng về chính sách hỗ trợ tài chính học kì 2, năm học 2023 – 2024 (chi tiết theo file đính kèm), Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên kính thông báo về việc nhận hồ sơ xét duyệt chính sách hỗ trợ tài chính như sau:  

  • Thời gian sinh viên thực hiện nộp đơn xin hỗ trợ từ ngày ra thông báo đến ngày 25/12/2023
  • Sinh viên thực hiện nhập thông tin hỗ trợ tài chính bấm link đính kèm hoặc quét mã QR trên hình thông báo tại đây
  • Hồ sơ bao gồm:    
    • Đơn đề nghị hỗ trợ tài chính theo mẫu có chữ ký của sinh viên;
    • Hồ sơ, minh chứng kèm theo từng đối tượng hỗ trợ tài chính tương ứng như mẫu và phù hợp với thời gian xét duyệt hỗ trợ tài chính (Học kỳ 2 năm 2023-2024);(*) Sinh viên nộp đơn đề nghị và hồ sơ minh chứng theo diện xét gửi về Văn phòng Khoa/Viện đang theo học.    
  • Mức hỗ trợ cho sinh viên các khóa được giảm trực tiếp trên học phí HK232, sinh viên theo dõi học phí sau khi giảm tại trang https://online.vlu.edu.vn/   và hoàn thành số học phí còn lại theo quy định của Thông báo đóng học phí HK232.  

 

 

Chi tiết thông báo: tại đây

Link thực hiện hồ sơ: tại đây

Biểu mẫu: tại đây

Hướng dẫn thực hiện: tại đây