Tin tức - thông báo

   Theo kế hoạch tổ chức đào tạo, học kì 2, năm học 2023-2024 (HK232) sẽ chính thức bắt đầu học tập từ ngày 08/01/2024 đối với các Khóa. Nhà trường thông báo việc đóng học phí HK232, sinh viên vui lòng xem thông báo và thực hiện theo hướng dẫn đính kèm tại đây.

    Sinh viên thực hiện đóng tối thiểu 50% đến hết 28/01/2024, phần còn lại hoàn tất đến hết ngày 29/02/2024. Link thực hiện gia hạn: http://bit.ly/GIAHANHK232-VLU) (thời gian nộp đơn gia hạn: đến hết 21/01/2024)

   Trong trường hợp cần thêm thông tin, sinh viên chủ động liên hệ Văn Phòng Khoa/Viện hoặc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (hotrosinhvien@vlu.edu.vn).

 

Chi tiết thông báo: tại đây

Biễu mẫu gia hạn học phí: tại đây