Tin tức - thông báo

Để nâng cao hiệu quả từng tiết học của các lớp học phần, Nhà trường mong muốn lấy ý kiến của các em ngay sau khi kết thúc từng buổi học, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho công tác quản lý đào tạo của Trường, kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy một cách tích cực, hiệu quả.

Từ ngày 20/10/2023, các em vui lòng thực hiện khảo sát tại đường link sau: https://coursefeedback.vlu.edu.vn/