Tin tức - thông báo

Thân gửi sinh viên,

      Trường Đại học Văn Lang thông báo về việc bổ sung hồ sơ sinh viên như sau: 

  1. Đối tượng áp dụng: sinh viên chưa hoàn thành hồ sơ theo danh mục hồ sơ sinh viên. Sinh viên kiểm tra hồ sơ bằng cách truy cập mục “Hồ sơ sinh viên” trên trang online.vlu.edu.vn. 
  2. Thời gian bổ sungđến hết ngày 31/10/2023 
  3. Địa điểm bổ sung:
  • Cơ sở 1: Văn phòng HUB – Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, tầng 2.
  • Cơ sở 3: Văn phòng HUB – Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, tòa A. 

Chi tiết thông báo tại đây

      Việc bổ sung và hoàn tất hồ sơ sinh viên là công tác quan trọng của quá trình đào tạo và tốt nghiệp. Sinh viên phải thực hiện đúng thời gian, yêu cầu và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định sau thời gian trên. Trường hợp đã bổ sung hồ sơ đầy đủ nhưng thông tin về tình trạng hồ sơ sinh viên trên trang online không đúng, sinh viên vui lòng phản hồi cho Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên tại link https://forms.office.com/r/hu3SeYXtBN