Tin tức - thông báo

             ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK232: Sinh viên xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

K29 ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN AVTQ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 (HK231):  Sinh viên xem chi tiết thông báo Đăng ký học phần AVTQ Tại đây; Sinh viên xem video hướng dẫn đăng ký học phần  tại đây

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK231: Sinh viên xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ KẾ HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK223SINH VIÊN XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

  • HỌC KỲ 222

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠC HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 (HK222):SV Xem chi tiết thông báo tại đây

  • HỌC KỲ 221

SINH VIÊN K28 ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN AVTQ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 (HK221): SV Xem chi tiết thông báo đăng ký học phần Anh văn tổng quát (AVTQ) tại đây; SV xem video hướng dẫn đăng ký học phần tại đây

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN, ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK221 Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.

  • HỌC KỲ 203

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2020-2021 Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.