Tin tức - thông báo

Thời gian đăng ký:

 
  • Đợt 1: Đăng ký chính thức từ 22g00 ngày 20/09/2023 đến 18g00 ngày 21/09/2023
  • Đợt 2: Đăng ký bổ sung từ 22g00 ngày 23/09/2023 đến 18g00 ngày 24/09/2023

 

Sinh viên xem chi tiết thông báo Đăng ký học phần AVTQ Tại đây

Sinh viên xem video hướng dẫn đăng ký học phần  tại đây