Tin tức - thông báo
   Theo kế hoạch tổ chức đào tạo, học kì 1 năm học 2023-2024 (HK231) sẽ chính thức bắt đầu học tập từ ngày 11/9/2023 đối với khóa 28 trở về trước, Nhà trường thông báo việc đóng học phí học kỳ 1, năm học 2023-2024. Mức đơn giá tín chỉ học phí năm học 2023 - 2024 không thay đổi so với năm học 2022 – 2023, áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa đang học tập tại Trường . Sinh viên vui lòng xem, thực hiện theo thông báo và hướng dẫn đính kèm.
 
   Lưu ý: Sinh viên thực hiện đóng tối thiểu 50% đến hết 15/9/2023, phần còn lại hoàn tất đến hết ngày 06/10/2023. (Mẫu đơn: http://bit.ly/GIAHANHK231-VLU). Thời gian nộp đơn gia hạn đến hết 06/9/2023.
 
   Trong trường hợp cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ Văn Phòng Khoa/ Viện hoặc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (hotrosinhvien@vlu.edu.vn).
 
 
Chi tiết đăng ký bảo hiểm y tế: tại đây

Chi tiết thông báo: tại đây

Biễu mẫu gia hạn học phí: tại đây