Tin tức - thông báo

Căn cứ kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường tổ chức cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo tiêu chuẩn (CTĐTTC); chương trình đào tạo đặc biệt (CTĐTĐB) và chương trình đào tạo 02 văn bằng (CTĐT2VB) đăng ký kế hoạch học tập cá nhân và đăng ký học phần học kỳ 3 năm 2022-2023 (HK223) bằng hình thức trực tuyến.

SINH VIÊN XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY