Tin tức - thông báo

Căn cứ theo kế hoạch số 969/KH-ĐHVL-ĐT ngày 23/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang về việc ban hành khung tổ chức kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 chi tiết như sau:

  1. Tết Dương lịch 2023
    • Sinh viên, học viên toàn trường nghỉ 02 ngày, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023.
    • Từ ngày 03/01/2023, sinh viên trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu.
  2. Tết Nguyên đán Quý Mão
    • Sinh viên toàn trường nghỉ từ thứ Hai, ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ nhật, ngày 05/02/2023 (nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).
    • Từ thứ Hai, ngày 06/02/2023, sinh viên quay trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu./

Chi tiết thông báo tại đây