Tin tức - thông báo
  • Thời gian đăng ký: đến hết ngày 08/12/2022
  • Đối tượng: sinh viên khóa 28 chưa đăng ký lịch đợt 1 và sinh viên nhận email đổi lịch.
  • Link đăng ký: https://forms.office.com/r/kZkY4BRdRC

Lưu ý:

  • Thông báo chỉ áp dụng đối với sinh viên khóa 28. Nhà trường đã gửi email đến sinh viên khóa 28 chưa đăng ký lịch đợt 1 và sinh viên nhận email đổi lịch.
  • Nhà trường sẽ sắp xếp và thông báo lịch chính thức qua email sinh viên từ sau ngày 10/12/2022.
  • Sinh viên đã đăng ký lịch vui lòng bỏ qua email này. Nhà trường sẽ sắp xếp và thông báo lịch chính thức qua email sinh viên từ sau ngày 10/12/2022. Khám sức khỏe đầu khóa là nội dung bắt buộc theo quy định. Các trường hợp không khám sức khỏe do Nhà trường tổ chức, sinh viên phải bổ sung về Văn Phòng khoa/ Viện Giấy khám sức khỏe tại các trung tâm có chức năng chậm nhất ngày 18/02/2023.