Tin tức - thông báo
Thân gửi sinh viên,
 
   Căn cứ theo Thông báo số 477/TB-ĐHVL ngày 31/3/2022 và dựa trên kế hoạch học tập năm 2021-2022, Trường Đại học Văn Lang thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên Văn Lang lịch lễ 30/4 và 1/5 như sau:
 
   - Thời gian nghỉ 03 ngày từ thứ Bảy, ngày 30/4/2022 đến hết thứ Hai, ngày 02/5/2022.
   - Sinh viên trở lại học tập từ thứ Ba, ngày 03/5/2022.
 
 
Trân trọng./.
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên