Tin tức - thông báo

THÔNG BÁO

(V/v: sử dụng email cá nhân của sinh viên do Trường cấp)

Với mong muốn cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên, Nhà trường đã khởi tạo địa chỉ email cá nhân có tên miền vanlanguni.vn cho toàn thể sinh viên ngay từ khi nhập học. Với địa chỉ email này, sinh viên sẽ tiếp nhận tất cả các thông báo của Nhà trường như: Thông báo đăng ký học từng học kỳ, Thông báo học phí, Thông tin thời khóa biểu, lịch thi, và nhiều thông tin chính thức khác của các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm trong Trường. Đây đều là những thông tin quan trọng, cần thiết trong quá trình học tập tại Trường.

Do đó, phòng Đào tạo lưu ý, sinh viên CHỈ sử dụng địa chỉ email do Trường cấp để tương tác với các đơn vị trong Trường, các yêu cầu phát sinh của sinh viên được gửi từ email có tên miền khác email do Trường cấp sẽ không được tiếp nhận và giải quyết. Điều này đảm bảo tính chính danh, bảo mật thông tin cá nhân của sinh viên khi liên hệ với Trường. Sinh viên phải thường xuyên kiểm tra email cá nhân do Trường cấp để đảm bảo sinh viên nhận được thông tin đầy đủ về các hoạt động của Trường, đặc biệt là các hoạt động đào tạo.

Trường hợp sinh viên quên mật khẩu đăng nhập, vui lòng liên hệ ngay phòng Công nghệ thông tin để được hỗ trợ. Sinh viên phải có trách nhiệm bảo vệ tài khoản email cá nhân của mình.

Email phòng CNTT: p.cntt@vanlanguni.edu.vn; Hoặc: hotro@vlu.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO