Tin tức - thông báo

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ôn tập và thi tiếng Anh đầu ra Khóa 23 – Đợt tháng 10/2021

 

Trung tâm Khảo thí thông báo tổ chức ôn tập và thi Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra cho sinh viên K23 (chưa tham dự các Đợt ôn và thi Trường đã tổ chức Đợt Tháng 4, 7, 8/2021) cụ thể như sau:

      1. Thời gian

          - Ôn thi: 03/10/2021; Thời lượng ôn: 02 buổi (Sáng và Chiều)

          - Dự thi: 10/10/2021; Thời gian thi: 01 buổi (Sáng hoặc Chiều)

      2. Học phí, lệ phí thi

         - Học phí ôn tập: 200.000đ/sinh viên; Lệ phí thi: 500.000đ/sinh viên

      3. Hình thức ôn tập, thi

         - Sinh viên ôn tập và thi trực tuyến trên MS Teams. Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản outlook của Trường đã cung cấp.

         - Thông tin chi tiết về lịch học, lịch thi cụ thể, Trung tâm sẽ gửi thông báo qua email outlook của từng sinh viên đã hoàn tất thủ tục đăng ký trước khi buổi học (01 ngày), buổi thi (02 ngày).

      4. Thủ tục đăng ký ôn và thi

        - Bước 1: tiến hành đăng ký ôn và thi qua Link: https://forms.office.com/r/xNXaUX5L2i

        - Bước 2: Nộp lệ phí + học phí qua ngân hàng

        + Tên tài khoản: Trường Đại học Văn Lang;

        + Số tài khoản: 0071000555888 – Ngân hàng Vietcombank – TP.HCM;

        * Nếu sinh viên đăng ký ôn thi + thi: Học phí+ lệ phí là 700.000đ và chuyển khoản theo cú pháp: Nội dung ghi: Họ và tên - Mã SV -SĐT-  Ôn, thi ĐGNLTAT10.2021 

        * Nếu sinh viên chỉ đăng ký dự thi: Lệ phí là 500.000đ và chuyển khoản theo cú pháp: Nội dung ghi: Họ và tên - Mã SV - SĐT-  Thi ĐGNLTAT10.2021 

        * Nếu sinh viên chỉ đăng ký ôn thi: Học phí là 200.000đ và chuyển khoản theo cú pháp: Nội dung ghi: Họ và tên - Mã SV - SĐT-  Ôn ĐGNLTAT10.2021 

        - Bước 3: Gửi thông tin đã nộp học phí, lệ phí về mục chat trên MS Teams: khaothitienganh@vanlanguni.edu.vn

         - Sinh viên đăng ký và đóng học phí ôn tập và lệ phí thi trước ngày 30/9/2021 để Trung tâm có căn cứ tổ chức ôn tập vào ngày 03/10/2021 và thi vào ngày 10/10/2021.

      5. Liên hệ: Mọi thắc mắc, Sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Khảo thí tiếng Anh thông qua mục Chat trên MS Teams: khaothitienganh@vanlanguni.edu.vn