Tin tức - thông báo

Phòng Đào tạo gửi đến tất cả sinh viên video hướng dẫn đăng ký học phần (địa chỉ xem video https://youtu.be/Q13ADNWFf4c).

    Trong quá trình đăng ký học phần sinh viên lưu ý:

  • Tìm hiểu về khung chương trình đào tạo trước khi đăng ký.
  • Trong quá trình đăng ký, nếu gặp vướng mắc, sinh viên phản hồi ngay với Phòng Đào tạo vào địa chỉ email: hopthudaotao@vanlanguni.edu.vn để được hướng dẫn.

Trân trọng./.