Tin tức - thông báo
 

MÔN

MÃ LỚP HP

Địa điểm học

Giáo dục thể chất 1

MÃ MH: DGT0010

BÓNG CHUYỀN

203_DGT0010_201 -> 203_DGT0010_206

CS3 (Bên phải cổng Dương Quảng Hàm khoảng 200 mét)

BÓNG RỔ

203_DGT0010_401 ->

203_DGT0010_404

CS3 - Sân bóng rổ cạnh hồ bơi

BƠI LỘI

203_DGT0010_501 ->

203_DGT0010_509

CS3 - Hồ bơi

CỜ VUA

203_DGT0010_601 ->

203_DGT0010_604

Học Online

KHIÊU VŨ

203_DGT0010_701 ->

203_DGT0010_704

CS3 - Sảnh tầng 4, tòa nhà L-V

VÕ THUẬT

203_DGT0010_801 ->

203_DGT0010_802

CS3 - Sảnh tầng 4, tòa nhà L-V

YOGA

203_DGT0010_901 ->

203_DGT0010_907

CS3 - Phòng Yoga, tầng 11, tòa nhà N2T1

Giáo dục thể chất 2

MÃ MH: DGT0010

BÓNG CHUYỀN

203_DGT0020_207 -> 203_DGT0020_212

CS3 (Bên phải cổng Dương Quảng Hàm khoảng 200 mét)

BÓNG RỔ

203_DGT0020_405 ->

203_DGT0020_406

CS3 - Sân bóng rổ cạnh hồ bơi

BƠI LỘI

203_DGT0020_510 -> 203_DGT0020_518

CS3 - Hồ bơi

CỜ VUA

203_DGT0020_605 -> 203_DGT0020_606

Học Online

KHIÊU VŨ

203_DGT0020_705 -> 203_DGT0020_706

CS3 - Sảnh tầng 4, tòa nhà L-V

VÕ THUẬT

203_DGT0020_803 -> 203_DGT0020_804

CS3 - Sảnh tầng 4, tòa nhà L-V

YOGA

203_DGT0020_908 -> 203_DGT0020_910

CS3 - Phòng Yoga, tầng 11, tòa nhà N2T1