Tin tức - thông báo

Đối tượng đăng ký: Sinh viên khóa K26 học Giáo dục quốc phòng - An ninh từ 5/4 - 17/4/2021,

Thời gian đăng kí: Từ 20g30 Thứ Sáu ngày 16/4/2021 - Đến 24g00 Chủ nhật ngày 18/4/2021