Tin tức - thông báo

Trung tâm Khảo thí thông báo đến Sinh viên một số nội dung như sau:

1. Sinh viên tham dự ôn thi vào ngày 28/3/2021. Sinh viên đăng nhập vào website online.vlu.edu.vn bằng tài khoản để xem chi tiết lịch thi và ôn thi; 

 2. Sinh viên bắt buộc xác nhận dự thi qua link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S6URMF0KKUm_AqAHh4d8aq5eP6avMYBGrFWwXd_qSeVUQTcyMEY3WUUzWVA5VUtZUDVVWEpYSEZGTS4u

để nhà trường làm căn cứ tổ chức thi vào ngày 04/4/2021. Thời hạn xác nhận từ ngày 24/3/2021 đến hết ngày 30/3/2021

Trường hợp Sinh viên không xác nhận tại link đồng nghĩa sinh viên không đồng ý dự thi kỳ thi này, nếu sinh viên đăng ký thi lần 2 bắt buộc phải đóng lệ phí dự thi. Vì tính chất quan trọng của kỳ thi này liên quan đến xét nhận bằng tốt nghiệp (Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Trường). Đề nghị sinh viên nghiêm túc tham gia ôn thi và dự thi theo lịch đã công bố.

                                                                                                                                                                                            TT.KT