Tin tức - thông báo

TT

MÃ MH

Tên MH

Số TC

Tên ngành

Nhóm thi

Ngày thi

Giờ thi

Cơ sở thi

Mã Khoa

Ghi chú

1

DNN0470

Advanced Public Speaking

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

27/03/2021

15g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

1*

DNN0630

Advanced English for tourism (Tiếng Anh du lịch nâng cao)

 

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

29/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 19/3/2021

2

DNN0460

Advanced Translation

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

3

DNN0270

Anglo-American Literature(Văn chương Anh-Mỹ)

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

25/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

4

DTA0012

Anh văn 1

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

26TQ+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

5

DTA0020

Anh văn 2

3

 

Môn chung+HL

31/03/2021

18g30

CS3

VNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

6

DTA0040

Anh văn 4

3

Môn chung

Môn chung+HL

18/03/2021

18g30

CS3

VNN

 

7

DTA0040

Anh văn 4

3

 

Môn chung+HL

18/03/2021

18g30

CS3

VNN

 

8

DTA0140

Anh văn chuyên ngành CNSH 2

2

Công Nghệ Sinh Học

24S+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 11/3/2021

9

DTA0280

Anh văn chuyên ngành CNTT

3

Kỹ Thuật Phần Mềm

24T+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KCT

Cập nhật ngày 12/03/2021

10

DTA0100

Anh văn chuyên ngành Luật KT

3

Luật Kinh Tế

24L+HL

26/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 12/03/2021

11

DTA0320

Anh văn chuyên ngành Nghệ thuật 1

2

Piano, Thanh nhạc

24TN+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KNT

Cập nhật ngày 10/3/2021

12

DTA0210

Anh văn chuyên ngành quản trị 1

3

Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh

24Q+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KQT

 

13

DTA0060

Anh văn chuyên ngành tài chính 2

3

Tài chính-Ngân hàng

24TC+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

14

DTA0200

Anh văn chuyên ngành thương mại 1

3

Logistics, Marketing, Thương mại quốc tế

24C+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

15

DTA0180

Anh văn chuyên ngành Xây dựng

2

Kỹ thuật xây dựng

23X+HL

25/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 12/03/2021

16

DTA0220

Anh văn du lịch 1

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh)

24D+HL

30/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

17

DCO0200

Bảo hiểm vận tải quốc tế

3

Thương mại quốc tế

24C+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

18

DTK0062

Biên dịch Hàn-Việt

3

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

23DP+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

19

DTJ0100

Biên dịch Nhật-Việt

3

Đông Phương Học (Nhật bản học)

23DP+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

20

DNN0250

Business Correspondence (Thư tín thương mại)

3

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

21

DTQ0450

Business Chinese 2 (Tiếng Hoa thương mại 2)

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

22

DNN0212

Business Interpretation 2(Phiên dịch TM 2)

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

27/03/2021

13g00

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

23

DLU0010

Các hợp đồng dân sự thông dụng

2

Luật

25LU+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

24

DXD0110

Cấp thoát nước

2

Kỹ thuật xây dựng

24X+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KXD

 

25

DAR0061

Cấu tạo kiến trúc 2

2

Kiến Trúc

25A+HL

25/03/2021

18g30

CS1

KKI

Cập nhật ngày 11/3/2021

26

DIT0060

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

Công nghệ thông tin

25T+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KCT

Cập nhật ngày 12/03/2021

27

DSH0141

CNSH thực vật&thực hành

3

Công Nghệ Sinh Học

24S+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KMS

 

28

DMT0150

Công nghệ xử lý nước cấp&Đồ án

4

Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

24M+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 12/03/2021

29

DLK0090

Công pháp quốc tế

3

Luật Kinh Tế

24L+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

30

DXD0130

Cơ học đất

2

Kỹ thuật xây dựng

24X+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

31

DXD0060

Cơ học kết cấu 1

3

Kỹ thuật xây dựng

24X+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 12/03/2021

32

DOT0300

Cơ lý thuyết

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

25OT+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KOT

Cập nhật ngày 12/03/2021

33

DMT0081

Cơ sở công nghệ môi trường&thực hành

4

Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

25M+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 10/3/2021

34

DQT0230

Cơ sở dữ liệu (Database)

3

Quản trị hệ thống thông tin

24IS+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 12/03/2021

35

DXH0060

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

Công tác xã hội, Đông Phương Học (Hàn quốc học), Đông Phương Học (Trung Quốc học); Đông Phương Học (Hàn quốc học); Đông Phương Học (Trung Quốc học)

26DP+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

36

DXH0060

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

Thiết Kế Công Nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế đồ họa (Đồ họa tương tác), Thiết Kế Nội Thất, Thiết Kế Thời Trang

25H+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KMC

Cập nhật ngày 12/03/2021

37

DXH0061

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

26LH+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

38

DNL0300

Chi tiết máy

3

Kỹ Thuật Nhiệt

24NL+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 11/3/2021

39

DDL0150

Chiến lược kinh doanh sản phẩm du lịch

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24LH+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

40

DTQ0012

Chinese 1

3

Ngôn Ngữ Anh

26N+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

41

DVH0380

Chủ nghĩa nhân văn trong văn học

2

Văn học (ứng dụng)

24VH+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

42

DAC0200

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

2

Kế toán

23KT+HL

15/03/2021

18g30

CS3

KKE

 

43

DXD0270

Chuyên đề nền móng

2

 

201+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

44

DXD0270

Chuyên đề nền móng

2

 

HLXD+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

45

7NA0110

Dịch cơ bản (Basic translation)

3

Ngôn Ngữ Anh

25DB+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

46

DTN0012

Đại số

3

Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng

26X+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 12/03/2021

47

DTN0012

Đại số

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

26OT+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KOT

Cập nhật ngày 12/03/2021

48

DTN0010

Đại số tuyến tính

2

Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường, Quản trị môi trường doanh nghiệp, Thiết kế xanh

26M+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 11/3/2021

49

DXD0120

Địa chất công trình

2

Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

24X+HL

15/03/2021

18g30

CS1

KXD

 

50

DDL0041

Địa lý du lịch Việt Nam

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

26LH+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

51

DDP0150

Địa lý Hàn Quốc

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

24DP+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

52

DNL0221

Điều khiển tự động quá trình nhiệt

2

Kỹ Thuật Nhiệt

24NL+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KKT

 

53

DNL0230

Điều khiển thủy khí và PLC

2

Kỹ Thuật Nhiệt

24NL+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 11/3/2021

54

DTK0042

Đọc tiếng Hàn 3

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

25DP+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

55

DTK0044

Đọc tiếng Hàn 5

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

24DP+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 10/3/2021

56

DTJ0080

Đọc tiếng Nhật 1

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

26DP+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

57

DTJ0082

Đọc tiếng Nhật 3

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

25DP+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

 

58

DTJ0084

Đọc tiếng Nhật 5

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

24DP+HL

15/03/2021

18g30

CS3

KXH

 

59

DTQ0220

Đọc tiếng Trung 1

2

Đông Phương Học (Trung Quốc học)

26DP+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

60

DTQ0240

Đọc tiếng Trung 3

2

Đông Phương Học (Trung Quốc học)

25DP+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

 

61

DTQ0520

Đọc viết tiếng Trung sơ cấp 1

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

26TQ+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

62

7NA0060

Đọc-viết-ngữ pháp (Reading-Writing-Grammar) 3

3

Ngôn Ngữ Anh

25DB+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

63

DSH0301

Độc chất học sinh học

2

Công Nghệ Sinh Học

24S+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 11/3/2021

64

DNN0380

English for Tourism (Tiếng Anh Du lịch)

3

Ngôn Ngữ Anh

24N+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

65

DNN0171

English for the Office

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

66

DAC0090

F2- Kế toán quản trị 2 (ACCA)

2

Kế toán

24KT+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 11/3/2021

67

DAC0170

F3- Kế toán tài chính 1 (ACCA)

2

Kế toán

23KT+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KKE

 

68

DAC0180

F3- Kế toán tài chính 2 (ACCA)

2

Kế toán

23KT+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KKE

 

69

DTP0032

French 1

3

Ngôn Ngữ Anh; Ngôn Ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc

26N+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

70

DTP0052

French 3

3

Ngôn Ngữ Anh

25N+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KNN

 

71

DTP0072

French 5

3

Ngôn Ngữ Anh

24N+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

72

DDL0331

Gestion des opérations hôtelières

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Pháp), Quản trị khách sạn (Tiếng Pháp)

23D+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 11/3/2021

73

DTN0090

Giải tích 2

2

Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng

25X+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

74

DTN0090

Giải tích 2

2

Kỹ Thuật Phần Mềm

24T+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KCT

Cập nhật ngày 11/3/2021

75

DCO0610

Hành vi tiêu dùng

3

Marketing

25C+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

76

DQT0202

Hành vi tổ chức

3

Tâm lý học

24TL+HL

15/03/2021

18g30

CS3

KXH

 

77

DQT0202

Hành vi tổ chức

3

Quản trị kinh doanh

24Q+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KQT

 

78

DQT0200

Hành vi tổ chức

2

Thương mại quốc tế

23C+HL

15/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

79

DIT0140

Hệ cơ sở dữ liệu nâng cao

3

Công nghệ thông tin

24T+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KCT

Cập nhật ngày 10/3/2021

80

DAC0110

Hệ thống thông tin kế toán

2

Kế toán

23KT+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 11/3/2021

81

DDL0180

Hệ thống vận chuyển

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

23LH+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 11/3/2021

82

DOT0020

Hình họa vẽ kỹ thuật

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

25OT+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KOT

Cập nhật ngày 10/3/2021

82*

DTM0032

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

 

Công nghệ Môi trường

25M

29/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 19/3/2021

83

DHH0013

Hóa học đại cương

2

Công Nghệ Sinh Học, Công nghệ sinh học y dược

26S+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 11/3/2021

84

DHH0013

Hóa học đại cương

2

Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng

201+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

85

DSH0060

Hóa sinh học

3

Công Nghệ Sinh Học

25S+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 10/3/2021

86

DTH0080

Information system application-Database

4

Kỹ Thuật Phần Mềm

25T+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KCT

Cập nhật ngày 12/03/2021

87

DNN0440

Interpretation

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

20/03/2021

13g00

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

88

DTJ0012

Japanese 1

3

Ngôn Ngữ Anh

26N+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

89

DTJ0051

Japanese 5

3

Ngôn Ngữ Anh

24N+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KNN

 

90

DAC0041

Kế toán đầu tư và huy động vốn

2

Kế toán

24KT+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KKE

 

90*

DAC0190

Kế toán Mỹ

2

Kế toán

K23KT+HL

30/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 24/03/2021

91

DFB0160

Kế toán ngân hàng

3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

23KT+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KKE,KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

92

7KE0040

Kế toán tài chính

3

Tài chính-Ngân hàng

24DB+HL

16/03/2021

18g30

CS3

CTĐB

Cập nhật ngày 10/3/2021

93

DAC0021

Kế toán tài chính 1

3

Tài chính-Ngân hàng

24TC+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KTC

 

94

DAC0021

Kế toán tài chính 1

3

Kế toán

25KT+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 12/03/2021

95

DAC0021

Kế toán tài chính 1

3

Tài chính-Ngân hàng

25TC+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

96

DAC0031

Kế toán tài chính 2

3

Tài chính-Ngân hàng

24TC+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

97

DXD0150

Kết cấu bê tông cốt thép 1

3

Quản lý xây dựng

24X+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

98

DXD0160

Kết cấu bê tông cốt thép 2

3

Kỹ thuật xây dựng

23X+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

99

DAR0410

Kết cấu công trình 2

3

Kiến Trúc

24A+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KKI

Cập nhật ngày 11/3/2021

100

DXD0171

Kết cấu thép 1

2

Quản lý xây dựng

24X+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 10/3/2021

101

DXD0180

Kết cấu thép 2

3

Kỹ thuật xây dựng

23X+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

102

DAC0230

Kiểm toán nội bộ

3

Kế toán

23KT+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 12/03/2021

103

DAC0230

Kiểm toán nội bộ

3

Tài chính-Ngân hàng

23TC+HL

31/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

104

DAC0220

Kiểm toán phần hành

3

Kế toán

23KT+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 11/3/2021

105

DAC0100

Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo

3

Tài chính-Ngân hàng

23TC+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 11/3/2021

106

DKT0120

Kinh doanh quốc tế

3

Logistics; Marketing; Thương mại quốc tế

23C, 24C, 25C+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

107

DKT0120

Kinh doanh quốc tế

3

Logistics; Marketing; Thương mại quốc tế

23C+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

108

DKT0090

Kinh tế học đại cương

2

Quản lý xây dựng

25X+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KXD

 

109

DKT0090

Kinh tế học đại cương

2

Quan hệ công chúng

26PR+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KQC

 

110

DKT0130

Kinh tế quốc tế

3

Thương mại quốc tế

25C+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KTQ

Cập nhật ngày 12/03/2021

111

DKT0010

Kinh tế vi mô

3

Kinh Doanh Thương Mại; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Marketing

26CK+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

112

DKT0010

Kinh tế vi mô

3

Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính-Ngân hàng

26KT+HL

25/03/2021

18g30

CS3

Môn chung

Cập nhật ngày 12/03/2021

113

DKT0031

Kinh tế vĩ mô

2

Luật Kinh Tế

25LK+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 10/3/2021

114

DXD0330

Kinh tế xây dựng

2

Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng

23X+HL

15/03/2021

18g30

CS1

KXD

 

115

DXH0080

Kỹ năng hội nhập

1

Quản trị khách sạn; Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

26KS+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KDL

 

116

DXH0073

Kỹ năng soạn văn bản tiếng Việt

2

Văn học (ứng dụng)

25VH+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 10/3/2021

117

DSH0180

Kỹ thuật di truyền&Thực hành

2

Công Nghệ Sinh Học

24S+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 11/3/2021

118

DKC0100

Kỹ thuật Điện – Điện tử

3

Kỹ thuật cơ điện tử

26CD+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 11/3/2021

119

DOT0030

Kỹ thuật điện điện tử

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

25OT+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KOT

Cập nhật ngày 12/03/2021

120

DNL0060

Kỹ thuật điện tử

2

Kỹ Thuật Nhiệt

25NL+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 10/3/2021

121

DNL0160

Kỹ thuật số

2

Kỹ Thuật Nhiệt

24NL+HL

15/03/2021

18g30

CS3

KKT

 

122

DXD0210

Kỹ thuật thi công 1

2

Kỹ thuật xây dựng

23X+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

123

DNN0221

Language Teaching Methodology 1

3

Ngôn Ngữ Anh

24N+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

124

DNN0231

Lesson Planning

3

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

125

DAR0073

Lịch sử Kiến trúc Phương Tây

2

Kiến Trúc

25A+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KKI

Cập nhật ngày 12/03/2021

126

DAR0072

Lịch sử Kiến trúc Việt Nam

2

Kiến Trúc

24A+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KKI

 

127

DNV0030

Lịch sử văn minh thế giới

2

Văn học (ứng dụng)

26VH+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

128

DNN0012

Listening 3

2

Ngôn Ngữ Anh

25N+HL

26/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

129

DXH0150

Logic học đại cương

2

Luật Kinh Tế

26LK+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

130

DLK0490

Luật Biển

2

Luật Kinh Tế

23L+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KLU

 

131

DLK0330

Luật cạnh tranh

2

Luật Kinh Tế

23L+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KLU

 

132

DLK0240

Luật đầu tư quốc tế

2

Luật Kinh Tế

23L+HL

26/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

133

DLK0021

Luật hiến pháp

2

Luật; Luật Kinh Tế

26LK+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 12/03/2021

134

DLK0062

Luật Hình sự phần các tội phạm

3

Luật

25LU+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

135

DPL0031

Luật kinh tế

2

Tài chính-Ngân hàng

23TC+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KTC

 

136

DLK0221

Luật Lao động

3

Luật

25LU+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

137

DLK0500

Luật sư và thực hành nghề luật

2

Luật Kinh Tế

23L-+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

138

DLK0500

Luật sư và thực hành nghề luật

2

Luật Kinh Tế

23L+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

139

DLK0480

Luật Tổ chức Thương mại Thế giới WTO

2

Luật Kinh Tế

23L+HL

25/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 12/03/2021

140

DLK0110

Luật tố tụng dân sự

3

Luật; Luật Kinh Tế

24L+HL

25/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

141

DLK0113

Luật tố tụng hình sự

2

Luật Kinh Tế

24L+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KLU

 

142

DLK0190

Luật thuế

2

Luật Kinh Tế

23L+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

143

DPL0141

Luật xây dựng

1

Kỹ thuật xây dựng

23X+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 10/3/2021

144

DPL0140

Luật xây dựng

2

Kỹ Thuật Nhiệt

23NL+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 10/3/2021

145

DLK0010

Lý luận về nhà nước và pháp luật

3

Luật; Luật Kinh Tế

26LK+HL

26/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 12/03/2021

146

DNN0450

Lý thuyết dịch

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KNN

 

147

DTN0070

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

25OT+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KOT

Cập nhật ngày 12/03/2021

148

DTN0070

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh

25Q+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 12/03/2021

149

DTN0070

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Công Nghệ Sinh Học

25S+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 12/03/2021

150

DCD0030

Mạch điện –điện tử

4

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

26KD+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 12/03/2021

151

DIT0420

Mạng máy tính nâng cao

3

Công nghệ thông tin

24T+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KCT

Cập nhật ngày 12/03/2021

152

DKT0021

Marketing căn bản

2

Kế toán

26KT+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KKE

 

153

DKT0021

Marketing căn bản

2

Quan hệ công chúng

25PR+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KQC

 

154

DKT0020

Marketing căn bản

3

Kinh Doanh Thương Mại; Kinh Doanh Thương Mại, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Marketing

26CM+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

155

DKT0021

Marketing căn bản

2

Kế toán

26KT+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KKE

 

156

DCO0130

Marketing thương mại và dịch vụ

3

Marketing

23C+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

157

DAC0281

Nền tảng kế toán

3

Kế toán

25KT+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 11/3/2021

158

7KE0020

Nền tảng kế toán 2 (ACCA-FA)

3

Kế toán

24DB+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KKE

 

159

DFB0271

Ngân hàng thương mại

4

Kế toán

24KT+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 10/3/2021

160

7NA0031

Nghe - Nói (Listening - Speaking) 3

3

Ngôn Ngữ Anh

25DB+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

161

DTQ0480

Nghe nói tiếng Trung sơ cấp 1

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

26TQ+HL

25/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

162

DTK0032

Nghe tiếng Hàn 3

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

25DP+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

163

DTK0034

Nghe tiếng Hàn 5

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

24DP+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

164

DTJ0070

Nghe tiếng Nhật 1

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

26DP+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

165

DTJ0074

Nghe tiếng Nhật 5

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

24DP+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 10/3/2021

166

DTQ0150

Nghe tiếng Trung 1

2

Đông Phương Học (Trung Quốc học)

26DP+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

167

DTQ0170

Nghe tiếng Trung 3

2

Đông Phương Học (Trung Quốc học)

25DP+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

168

DFB0260

Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

2

Tài chính-Ngân hàng

24TC+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 10/3/2021

169

DCO0080

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế

3

 

HLCO+HL

31/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

170

DDL0201

Nghiệp vụ lữ hành

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

25LH+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

171

DCO0040

Nghiệp vụ ngoại thương

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

23DP+HL

15/03/2021

18g30

CS3

KXH

 

172

DCO0041

Nghiệp vụ ngoại thương

3

Logistics; Thương mại quốc tế

24C+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

173

7KE0030

Nguyên lý kế toán

3

Kinh Doanh Thương Mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

25DB+HL

16/03/2021

18g30

CS3

CTĐB

Cập nhật ngày 10/3/2021

174

DAC0010

Nguyên lý kế toán

3

Logistics, Marketing, Thương mại quốc tế

24C+HL

24ISM

31/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

175

DAC0012

Nguyên lý kế toán

4

Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh

 25Q+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 12/03/2021

176

DNL0190

Nguyên lý máy

3

Kỹ Thuật Nhiệt

25NL+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 11/3/2021

177

DAR0050

Nguyên lý thiết kế công trình công cộng

3

Kiến Trúc

25A+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KKI

 

178

DAR0330

Nguyên lý Thiết kế kiến trúc Công nghiệp

2

Kiến Trúc

24A+HL

15/03/2021

18g30

CS1

KKI

 

179

DKT0050

Nguyên lý thống kê

2

 

HLCO+HL

31/03/2021

18g30

CS3

Học lại

Cập nhật ngày 12/03/2021

180

DNN0361

Ngữ pháp (Grammar) 2

3

Ngôn Ngữ Anh

25N+HL

31/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

181

DTK0080

Ngữ pháp tiếng Hàn 1

3

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

26DP+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

182

DTK0082

Ngữ pháp tiếng Hàn 3

3

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

25DP+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

183

DTK0084

Ngữ pháp tiếng Hàn 5

3

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

24DP+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

184

DTJ0122

Ngữ pháp Tiếng Nhật 3

3

Đông Phương Học (Nhật bản học)

25DP+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

185

DTJ0124

Ngữ pháp Tiếng Nhật 5

3

Đông Phương Học (Nhật bản học)

24DP+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

186

DTQ0310

Ngữ pháp tiếng Trung 3

3

Đông Phương Học (Trung Quốc học)

25DP+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

187

DTQ0830

Nhập môn Hán tự

2

Ngôn ngữ Trung Quốc

26TQ+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

188

DDP0260

Nhập môn Nhật Bản học

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

26DP+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

189

DDP0030

Nhập môn quan hệ quốc tế&QHQT phươngĐông

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học); Đông Phương Học (Hàn quốc học), Đông Phương Học (Nhật bản học); Đông Phương Học (Trung Quốc học)

25DP+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

190

DLK0052

Những vấn đề chung về luật dân sự, tài sản và quyền thừa kế

3

Luật

26LU+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 12/03/2021

191

DNN0620

Practice for tourism  Interpretation (Thực hành phiên dịch du lịch)

3

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

20/03/2021

13g00

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

192

DPL0150

Pháp luật chuyên ngành CNSH

2

Công Nghệ Sinh Học

24S+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 10/3/2021

193

DLK0460

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

3

Luật Kinh Tế

25LK+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

194

DLK0311

Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3

Luật Kinh Tế

25LK+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021

195

DLK0320

Pháp luật về thương mại điện tử

2

Luật; Luật Kinh Tế

23L+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 12/03/2021

196

DLK0081

Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

2

Luật

25LU+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KLU

 

197

DTK0072

Phiên dịch Hàn-Việt

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

23DP+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

198

DXH0040

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Luật Kinh Tế

24L+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 10/3/2021

199

DXH0040

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Ngôn Ngữ Anh

24N+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

200

DFB0150

Quản lý danh mục đầu tư

3

Tài chính-Ngân hàng

23TC+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 11/3/2021

201

DQX0030

Quản lý dự án xây dựng

3

Quản lý xây dựng

24X+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KXD

Cập nhật ngày 11/3/2021

202

DXH0120

Quản lý nhà nước về giáo dục

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

203

DQT0130

Quản trị chất lượng

3

Logistics

23C+HL

30/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

204

DQT0120

Quản trị chiến lược

3

Logistics; Marketing, Thương mại quốc tế; Quản trị kinh doanh

23C+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KQT,KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

205

DDL0420

Quản trị dịch vụ bổ sung

2

Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh), Quản trị khách sạn (Tiếng Pháp)

24KS+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

206

DNL0390

Quản trị dự án nhiệt lạnh

2

Kỹ Thuật Nhiệt

23NL+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 11/3/2021

207

DQT0160

Quản trị hành chính văn phòng

2

Logistics; Marketing

23C+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 12/03/2021

208

DQT0011

Quản trị học

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

25OT+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KOT

Cập nhật ngày 11/3/2021

209

DQT0010

Quản trị học

3

Kinh Doanh Thương Mại; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Marketing

26CK+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

210

DQT0011

Quản trị học

2

Quan hệ công chúng

25PR+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KQN

Cập nhật ngày 11/3/2021

211

DQT0010

Quản trị học

3

Quản trị kinh doanh

26Q+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 12/03/2021

212

DCO0090

Quản trị kênh phân phối

3

Logistics

24C+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

213

DCO0114

Quản trị Logistics

3

Logistics

25C+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

214

DCO0112

Quản Trị Logistics và chuỗi cung ứng

3

Logistics; Thương mại quốc tế

24C, 25C+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

215

DCO0112

Quản Trị Logistics và chuỗi cung ứng

3

Logistics; Thương mại quốc tế

24C+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

216

DCO0112

Quản Trị Logistics và chuỗi cung ứng

3

Thương mại quốc tế

25C+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

217

DQT0110

Quản trị Marketing

3

Marketing

24C, 25C+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

218

DCO0352

Quản trị mua hàng

3

Logistics

24C+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

219

DFB0121

Quản trị ngân hàng

3

Tài chính-Ngân hàng

23TC, 24TC+HL

30/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

220

7QT0020

Quản trị nguồn nhân lực

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn

24DB+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 11/3/2021

221

DQT0041

Quản trị nguồn nhân lực

3

Logistics, Thương mại quốc tế; Marketing; Quản trị kinh doanh

23C+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

222

DQT0040

Quản trị nguồn nhân lực

2

Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh)

25D+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

223

DCO0010

Quản trị quan hệ khách hàng

2

Quản trị kinh doanh

23Q+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 10/3/2021

224

DFB0140

Quản trị rủi ro ngân hàng

2

Tài chính-Ngân hàng

23TC+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

225

DFB0130

Quản trị rủi ro tài chính

2

Tài chính-Ngân hàng

23TC+HL

15/03/2021

18g30

CS3

KTC

 

226

DQT0101

Quản trị tài chính

2

Quản trị khách sạn; Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

26KS+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 11/3/2021

227

DQT0100

Quản trị tài chính

3

Marketing

23C+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

228

DQT0100

Quản trị tài chính

3

Quản trị kinh doanh

24Q+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 11/3/2021

229

DQT0100

Quản trị tài chính

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh); Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh)

25D+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

230

DQT0190

Quản trị thương hiệu

2

Thương mại quốc tế

23C+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

231

DQT0470

Quản trị vận hành

3

Quản trị kinh doanh

24Q+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 11/3/2021

232

DCO0110

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

3

Logistics

23C+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KTM

 

233

DCO0102

Quản trị vận tải và bảo hiểm

3

Logistics

24C+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

234

DNN0030

Reading 1

2

Ngôn Ngữ Anh

26N+HL

16/03/2021

18g30

CS1

KNN

 

235

DNN0032

Reading 3

2

Ngôn Ngữ Anh

25N+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KNN

 

236

DNN0091

Reading in General Business

3

Ngôn Ngữ Anh

24N+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

237

DDL0055

Seminar Y tế du lịch

0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

26LH+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

238

DSH0082

Sinh lý người và động vật&thực hành

3

Công Nghệ Sinh Học

25S+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 11/3/2021

238*

DSH0092

Sinh lý thực vật&thực hành

 

Công Nghệ Sinh Học

25S+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 19/3/2021

238**

DSH0052

Sinh học đại cương

 

Công Nghệ Sinh Học, Công nghệ thực phẩm

26S, 26CP+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 19/3/2021

239

DTL0030

Sinh lý thần kinh

3

Tâm lý học

26TL+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

240

DNN0020

Speaking 1

2

Ngôn Ngữ Anh

26N+HL

20/03/2021

13g00

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

241

DNN0022

Speaking 3

2

Ngôn Ngữ Anh

25N+HL

20/03/2021

13g00

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

242

DNL0150

Sức bền vật liệu

3

Kỹ Thuật Nhiệt

25NL+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 11/3/2021

243

DXD0030

Sức bền vật liệu 1

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng

25X+HL

15/03/2021

18g30

CS1

KXD

 

244

DXD0031

Sức bền vật liệu 1

4

Kỹ thuật xây dựng

25X+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KXD

 

245

DFB0031

Tài chính doanh nghiệp

3

Kế toán

24KT+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 11/3/2021

246

DFB0030

Tài chính doanh nghiệp 1

3

Tài chính-Ngân hàng

25TC+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

247

DFB0050

Tài chính quốc tế

3

Thương mại quốc tế

23C+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

248

DFB0050

Tài chính quốc tế

3

Tài chính-Ngân hàng

24TC+HL

31/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 12/03/2021

249

7TC0050

Tài chính quốc tế (E)

3

Tài chính-Ngân hàng

24DB+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 11/3/2021

250

DKT0080

Tài chính-Tiền tệ

3

Quản trị kinh doanh

25Q+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 12/03/2021

251

DKT0080

Tài chính-Tiền tệ

3

Logistics; Thương mại quốc tế

25C+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

251*

DTL0050

Tâm lí học nhân cách

3

Tâm lý học

K25TL01,02,03+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 23/03/2021

252

DDL0401

Tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn

24D+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

253

DDL0401

Tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn; Quản trị khách sạn

24D+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

254

DTL0011

Tâm lý học đại cương 1

3

Công tác xã hội, Tâm lý học; Tâm lý học

26TL+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 10/3/2021

255

DTL0012

Tâm lý học đại cương 2

2

Tâm lý học

26TL+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

256

DTL0360

Tâm lý học lâm sàng

3

Tâm lý học

24TL+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

257

DTL0092

Tâm lý học phát triển 2

3

Tâm lý học

25TL+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

258

DTL0350

Tâm lý học thần kinh

3

Tâm lý học

25TL+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

259

7TQ0011

Tiếng Hoa 1

3

Ngôn Ngữ Anh

25DB+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

260

DTQ0030

Tiếng Hoa 3

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Pháp), Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh)

24D+HL

15/03/2021

18g30

CS3

KDL

 

261

DTJ0030

Tiếng Nhật 3

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Pháp), Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh)

24D+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

261*

DTJ0140

Tiếng Nhật 7

 

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

31/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 19/3/2021

262

DTP0090

Tiếng Pháp 7

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

263

DTQ0560

Tiếng Trung tổng hợp 1

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

26TQ+HL

18/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

264

DVH0050

Tiếng Việt thực hành

2

Ngôn Ngữ Anh

26N+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KNN

 

265

DVH0050

Tiếng Việt thực hành

2

Quản trị kinh doanh

24Q+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 12/03/2021

266

DVH0710

Tinh hoa văn học cổ điển phương Đông

3

Văn học (ứng dụng)

25VH+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

267

DVH0740

Tinh hoa văn học dân gian và các hướng ứng dụng

3

Văn học (ứng dụng)

25VH+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

268

7TN0010

Toán

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24DB+HL

16/03/2021

18g30

CS3

CTĐB

Cập nhật ngày 10/3/2021

268*

DTN0050

Toán cao cấp

3

Quản trị nhà hàng - khách sạn

K26D+HL

30/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 24/3/2021

269

DTN0045

Toán cao cấp (Giải tích)

3

Công nghệ thông tin

26T+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

270

DTN0110

Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 1

2

Kế toán

26KT+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 11/3/2021

271

DTN0120

Toán kỹ thuật

4

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ Thuật Nhiệt

26NL+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 11/3/2021

272

DTN0100

Toán rời rạc

3

Kỹ Thuật Phần Mềm

25T+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KCT

Cập nhật ngày 12/03/2021

273

DTN0021

Toán ứng dụng

3

Kiến Trúc

26A+HL

24/03/2021

18g30

CS1

KKI

Cập nhật ngày 12/03/2021

274

DTN0081

Toán ứng dụng trong kinh doanh

2

 

HLKT+HL

24/03/2021

18g30

CS3

Học lại

Cập nhật ngày 12/03/2021

275

DTN0112

Toán ứng dụng trong kinh doanh

3

Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh

25Q+HL

26/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 12/03/2021

276

DNN0680

Tour guide operations (Nghiệp vụ hướng dẫn)

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

277

DXH0052

Tư duy phản biện

2

Quản trị kinh doanh

24Q+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 11/3/2021

278

DXH0052

Tư duy phản biện

2

Kinh Doanh Thương Mại; Kinh Doanh Thương Mại, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Kinh Doanh Thương Mại, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing; Logistics; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Marketing; Tài chính-Ngân hàng; Thương mại quốc tế

26C, 25C, 26TC, 25 TC+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

279

DXH0052

Tư duy phản biện

2

Quản trị kinh doanh

25Q+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 11/3/2021

280

DXH0052

Tư duy phản biện

2

Quản trị kinh doanh

24Q+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KQT

Cập nhật ngày 11/3/2021

280*

KT38A

Thanh toán quốc tế

3

 

HOCLAIFB

30/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 24/3/2021

281

DFB0111

Thẩm định dự án đầu tư

3

Tài chính-Ngân hàng

23TC+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 11/3/2021

282

DFB0221

Thị trường tài chính và các định chế tài chính

3

Kế toán

25KT+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 11/3/2021

283

DFB0220

Thị trường tài chính và các định chế tài chính

4

 

23TC+HL

25/03/2021

18g30

CS3

KTC

Cập nhật ngày 11/3/2021

284

DDL0630

Thiết kế và điều hành tour

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Pháp)

24LH+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

285

7TN0030

Thống kê

3

Kinh Doanh Thương Mại, Ngôn Ngữ Anh, Quan hệ công chúng; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

25DB+HL

23/03/2021

18g30

CS3

CTĐB

Cập nhật ngày 12/03/2021

286

DTN0074

Thống kê ứng dụng

3

Tâm lý học

25TL+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

287

DTN0150

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

2

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

25KT+HL

26/03/2021

18g30

CS3

Môn chung

Cập nhật ngày 12/03/2021

288

DKT0041

Thuế

2

Tài chính-Ngân hàng

24TC+HL

24/03/2021

18g15

CS3

KTC

Cập nhật ngày 11/3/2021

Phòng máy tính tầng 12 tòa nhà A

289

DKT0041

Thuế

2

Kế toán

24KT+HL

29/03/2021

18g30

CS3

KKE

Cập nhật ngày 11/3/2021

290

DVH0080

Thực hành văn bản tiếng Việt

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học); Đông Phương Học (Nhật bản học)

24DP+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

290*

DMT0110

Trạm bơm và công trình thu

3

Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

K24M01+HL

31/03/2021

18g30

CS3

KMS

Cập nhật ngày 23/3/2021

291

DNN0370

Translation 1 (Dịch 1)

3

Ngôn Ngữ Anh

24N+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

292

DNN0670

Trends and issues in tourism and hospitality (Các KH&VĐ trong DL đương đại)

2

Ngôn Ngữ Anh

23N-+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

293

DNN0670

Trends and issues in tourism and hospitality (Các KH&VĐ trong DL đương đại)

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

22/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

294

DPR0461

Truyền thông Marketing tích hợp

3

Marketing

24C+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 11/3/2021

295

DPR0461

Truyền thông Marketing tích hợp

3

Marketing

25C+HL

19/03/2021

18g30

CS3

KTM

Cập nhật ngày 12/03/2021

296

DDL0600

Văn hóa ẩm thực

2

Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh); Quản trị khách sạn, Quản trị khách sạn (Tiếng Anh), Quản trị khách sạn (Tiếng Pháp)

24KS+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KDL

Cập nhật ngày 12/03/2021

297

DDP0180

Văn hóa Hàn Quốc

2

Đông Phương Học (Hàn quốc học)

24DP+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

298

DNN0100

Văn hóa xã hội Anh

2

Ngôn Ngữ Anh

24N+HL

15/03/2021

18g30

CS1

KNN

 

299

7NA0140

Văn hóa xã hội Anh–Mỹ(British–American Culture & Society)

3

Ngôn Ngữ Anh

25DB+HL

16/03/2021

18g30

CS3

CTĐB

Cập nhật ngày 10/3/2021

300

DVH0141

Văn học hiện đại VN 2(1945-1975)

2

Văn học (ứng dụng)

24VH+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

301

DDP0080

Văn học Nhật Bản

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

23DP+HL

22/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

302

DVH0160

Văn học phương Tây

3

Văn học (ứng dụng)

24VH+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 11/3/2021

303

DVL0010

Vật lý đại cương 1

2

Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng

26X+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KXD

 

304

DVL0010

Vật lý đại cương 1

2

Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường, Thiết kế xanh

26M+HL

17/03/2021

18g30

CS3

KMS

 

305

DVL0020

Vật lý đại cương 2

2

Công nghệ thông tin

25T+HL

24/03/2021

18g30

CS3

KCT

Cập nhật ngày 12/03/2021

306

DAR0220

Vật lý kiến trúc 2

3

Kiến Trúc

23A+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KKI

Cập nhật ngày 11/3/2021

307

DVL0060

Vật lý kỹ thuật

3

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật cơ điện tử

26CDT+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 10/3/2021

308

DVL0060

Vật lý kỹ thuật

3

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật cơ điện tử

26CD+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KKT

Cập nhật ngày 11/3/2021

309

DTJ0180

Viết tiếng Nhật 1

2

Đông Phương Học (Nhật bản học)

26DP+HL

23/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

310

DTQ0820

Viết tiếng Trung 1

3

Đông Phương Học (Trung Quốc học)

26DP+HL

18/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 12/03/2021

311

DNN0660

World destination (Điểm đến du lịch trên thế giới)

2

Ngôn Ngữ Anh

23N+HL

17/03/2021

18g30

CS1

KNN

 

312

DNN0040

Writing 1

2

Ngôn Ngữ Anh

26N+HL

19/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 11/3/2021

313

DNN0042

Writing 3

2

Ngôn Ngữ Anh

25N+HL

29/03/2021

18g30

CS1

KNN

Cập nhật ngày 12/03/2021

314

DXH0054

Xã hội học đại cương

3

Tâm lý học

25TL+HL

16/03/2021

18g30

CS3

KXH

Cập nhật ngày 10/3/2021

315

DLK0340

Xây dựng văn bản pháp luật

2

Luật Kinh Tế

23L+HL

23/03/2021

18g30

CS1

KLU

Cập nhật ngày 11/3/2021