Tin tức - thông báo

 

   Theo kế hoạch tổ chức đào tạo, sinh viên các khóa đã đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (HK202) và sẽ biết mức học phí phải đóng cho HK202 sau khi chốt kết quả đăng ký. Nhà trường thông báo thời hạn và hình thức đóng học phí với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian đóng học phí học kỳ 2:  Từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 05/03/2021.
  1. Cách thức đóng học phí

Tất cả sinh viên thực hiện đóng học phí qua ngân hàng.

  • Tên tài khoản: Trường Đại học Văn Lang.
  • Số tài khoản: VLMSSV

(ví dụ: MSV 187CN01234 có số tài khoản là VL187CN01234)

  • Ngân hàng: Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chi nhánh Hồ Chí Minh.
  • Nội dung chuyển khoản: nộp học phí HK2 năm học 2020 – 2021.

 

Xem chi tiết thông báo tại đây