Tin tức - thông báo

         Thân gửi các bạn sinh viên

     Phòng Đào tạo xin thông báo về việc thay đổi tên miền Website thông tin đào tạo như sau:

     Từ ngày 09/11/2020, phòng Đào tạo sẽ thay đổi tên miền Website thông tin đào tạo từ http://online.vanlanguni.edu.vn thành https://online.vlu.edu.vn. Việc thay đổi tên miền Website nhằm mục đích tạo sự đồng nhất với Hệ thống quản lý đào tạo Nhà trường đang triển khai.

     Vì vậy, các bạn sinh viên vui lòng cập nhật lại tên miền Website mới (https://online.vlu.edu.vn) để nhận được các thông báo mới nhất về các vấn đề đào tạo của Nhà trường.

Để đăng nhập vào Website các bạn thực hiện như sau:

Màn hình đăng nhập

  1. Nhập mã sinh viên (Ví dụ: 207QT12345)
  2. Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 25012001)

Lưu ý: Thay đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên

Cảm ơn các bạn./.